Reakce předsedy Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy ing. Antonína Minaříka.

Opět jde spíš o laický a nekoncepční přístup:

1) např. V Prachovicích je nádraží v dotyku s autobusovým. Co tak navázat autobusy na vlaky, tím pádem zrušit souběžné zbytečné autobusy projíždějící územím nikoho a autobusy využít k místní a návazné dopravě- tedy okolních obcí i samotných Prachovic.

2) Doprava např. dvěma spoji denně nikoho nenadchne a nepřiláká. Tam musí být systém častého spojení, jinak budou všichni v autech.

3) Dále to chce jednu jízdenku, aby si cestující nemusel do každého spoje kupovat jinou a i na autobusech dosáhnout toho, aby byla celostátní jízdenka platná jak na železnici, tak v navazující autobusové dopravě

4) Obdobně u zastavené dopravy z Heřmanova Městce do Chrudimi. Nejdřív udělat to, že vlak tady bude páteřní a autobusy z Chrudimi budou projíždět obcemi – postupně všemi mimo hlavní silnici a v Heřmanově Městci zase u nádraží bude přestupní uzel. Tak železnice i autobusy budou mít svou funkci a lidem to bude ku prospěchu, protože bude obslouženo kompletně celé území a ne jen obce na hlavní silnici.

5) jako další krok – částečné přeložky tratě – nejdřív oblouk u Transporty a napojit lokálku na hlavní trať a nádraží a ve druhém kroku přeložku do hlavní tratě na jihu Chrudimi a tím i napojit další osídlení a odstranit úvrať.

6) U trasy na Borohrádek to chce např. nemít prostoje v Holicích, mít návaznosti v Borohrádku a třeba i přímé spoje až do Týniště. Samozřejmě vyšší počet spojů a snižovat tak intervaly, aby doprava byla atraktivní. Doplnit zastávky.

7) Stejná písnička je u Štítů, musí být napojení autobusy od vlaků na Štíty a celé okolí a ne jen třeba spoji po 4 hodinách, stejně jako častější smysluplný jízdní řád a třeba i Sp vlak ze Štítů dál na Hradec a Pardubice. Dále to chce protáhnout koleje přímo k městu, což je cca 800 m a tam třeba udělat nové moderní centrum s obchodní vybaveností a zásobování řešit železnicí.

8) Pro lepší efektivnost a pro naše zdraví napojit podniky u nynější konečné vlaku na vlečky a dostat dopravu na koleje

9)U Chornice a Opatovice to už je buď sabotáž, nebo hloupost. Vlaky musí být přece v celé trase přímé, bez prostojů v M. Třebové, Chornicích či Dzbelu. A pak také by to chtělo třeba Sp v trase Č. Třebová – Prostějov, Č. Třebová – Chornice – Boskovice -Brno atp.

10) Pokud chceme, aby tratě byly efektivnější a doprava levnější, je potřeba řešit s tím –  a na všech tratích – návrat nákladní dopravy. Což ale opět vyžaduje skutečně propočítat náklady všech druhů doprav. Dosáhnout toho, aby i silniční doprava musela platit za používání dopravní cesty a souvisejících nákladů, stejně tak, jak se tomu děje u železnice. Snadno se mluví o levné silniční dopravě, když si sama řadu nákladů a škod neplatí. Stejně tak musí být započítávány dopady do zdraví lidí, do krajiny a její stability atd. a to vše je v řádu desítek miliard ročně. Když se toto udělá a bude respektovat, bude rentabilita tratí (i těch regionálních) úplně jiná a stejně tak bude jinak vycházet posuzování silniční dopravy.

11) Autobus není levnější než vlak (zejména u regionální dopravy prováděné malými motorovými vozy), což asi pan radní neví. A hlavně, autobus není pohodlný, příjemný a má nízký komfort cestování, takže cestující nenaláká. Problémy jsou s tím, že potřebujeme dostat osobní i nákladní dopravu na koleje už z důvodu plošné náročnosti silniční dopravy kvůli ohřevu krajiny, úspor půdy, ochrany vody v krajině, snížení znečistění ovzduší nejen exhalacemi, ale i polétavým prachem a mikročásticemi atd.

Jsou proto nutná nejdříve odborná posouzení návrhů řešení a respektování faktů a cestujících.

Bohužel, pokud jsem dobře informován, jde o zástupce ODS a ta nikdy nepreferovala železnici. Její zájmy a názory byly v tomto v  rozporu s  odbornými poznatky, vždy mimo logiku a potřebu.

Prostě se musí chtít a to je to, co není nějak vidět. Dále prosazovat objektivitu a odbornost a to přenést i do celostátní koncepce, do dopravní politiky, včetně nutných investic, modernizací a přestavby tratí.

Chce se to na všech místech více učit, zajímat, znát a respektovat odborníky. Ekonomika není to hlavní. Ale pokud ano, tak musí být objektivní, komplexně pojatá. Navíc veřejná doprava je služba veřejnosti a musí být takto chápaná. Současně je to ale i strategická záležitost. Navíc, pokud se budeme u osobní dopravy stále ohánět jen ekonomikou, pak musíme u ní  usilovat o neziskovost a tím snižovat potřebné náklady na takovou dopravu (obdobně jako princip ve zdravotnictví, vzdělávání, ochraně prostředí apod.)

 

Zpracoval ing. Antonín Minařík,  předseda Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy

Sdílej