Zápis 6/2017 z jednání dopravní komise MM Děčín dne 27. 11. 2017.

„Probíhá akce rušení regionálních tratí, které nejsou využívány. Ze strany SŽDC jsou definovány náklady na údržbu tratě a je třeba vyjádření kraje o dalším neobjednávání pravidelné dopravy na této trati. Na zaslaný dopis na kraj ze strany HSRD nebylo doposud odpovězeno – p. Aster zaurguje.“

Otázkou je, kde a jak probíhá ona „akce rušení regionálních tratí“?

Z rozhovoru s ředitelem odboru pronájmu a prodeje SŽDC Jakubem Červenkou (zdopravy.cz) vyplývá, že proces rušení tratí není zdaleka tak prostý, jak se na děčínské radnici domnívají.

V rámci rušení se trať nejprve nabídne Ministerstvu obrany, posléze v tříkolové fázi k prodeji a následně se nabídne zdarma municipalitám. V seznamu drah určených k prodeji Kozí dráha aktuálně není (zdopravy.cz)

Dle Červenkových slov: „Musí jít o regionální dráhy, které jsou dlouhodobě nevyužívané. Zásadní tedy je, že ty tratě neslouží svému účelu, většinou na nich není objednaná doprava déle jak pět let.“

Pokud tedy v děčínské dopravní komisi budou sedět po komunálních volbách stejní lidé, mají s odkazem k výše uvedenému naději, že za nějaké tři, čtyři roky se vysněné cyklostezky dočkají. Mezitím možná investují stovky tisíc do projektu sdílených bicyklů – rekola (2. bod jednání DK)

Červenka navíc uvádí, že všechny tratě, navržené v roce 2010 ke zrušení, je SŽDC schopná relativně operativně zprovoznit v případě požadavku na obnovení provozu. To znamená, že kraj nemusí brát ohled na současný stav, a pokud dopravu objednat chce, nic mu nebrání (příklad tratě Dobronín – Polná).

S odkazem ke stavebnímu zákonu je požadavek objednávky na hraně. SŽDC má povinnost udržovat stavby bezpodmínečně (psali jsme zde).

Pokud je tedy na Kozí dráze, minimálně v úseku do Telnice, již dva roky výluka, měly by se příslušné dozorové orgány zajímat o její současný stav, o to, jakým způsobem ji SŽDC udržovala, a zdali je stavební zákon řádně naplněn.

Argument kraje, že chce, ale nemůže objednat dopravu, tak pozbývá pádnosti. Pokud kraj vyhoví přání jednoho města a rozhodne se dopravu neobjednat, vítězí nad jeho deklarovanými zájmy i zdravým rozumem radní z Kocourkova. Nad opuštěnými kolejemi však zůstane viset nezodpovězená otázka:

Proč kraj veřejně prohlašuje něco jiného, než skutečně dělá?

 

Zpracovala: Andy Primusová/redakce ZL, 21. 12. 2017

Sdílej