Co lze udělat pro urychlené zprovoznění Kozí dráhy? Přinášíme vyjádření dopravního specialisty Ing. Michala Skaly:

Kozí dráha je sice jedna trať spojující dvě významné severočeské aglomerace, ale bohužel nepřízní osudu se přihodilo, že existují v podstatě dvě tratě, které se liší zejména svým stavebně technickým stavem.

Nechceme-li zprovoznění celé tratě zbytečně oddalovat, je zapotřebí trať rozdělit do dvou stavebních úseků, a to z Děčína do Telnice a z Telnice do Oldřichova u Duchcova.

První z úseků (z Děčína do Telnice) je v zásadě stavebně zcela v pořádku a kromě případné v podstatě kosmetické údržby není třeba jakýchkoliv investic.

Výluka na trati, která tam nyní panuje, budí dojem, že se jedná s největší pravděpodobností pouze o politické rozhodnutí.

Naopak druhý úsek (z Telnice do Oldřichova) je momentálně bohužel opravdu nesjízdný.

Někde jsou více, či méně poškozené koleje – svršek, někde stačí vyčistit profil od náletů, ale bohužel minimálně v jednom místě došlo ke škodám na železničním spodku – propady podloží.

Sanace tohoto není tak jednoduchá a bohužel může být velmi nákladná.

Je nutné neprodleně uvést úsek mezi Děčínem a Telnicí do provozu a následně bez otálení zahájit opravy na dalším úseku tak, aby trať mohla být zprovozňována v postupných krocích nejprve do Krupky a následně alespoň do Novosedlic.

Foto: Antonín Walter

Sdílej