Na konci července 2017 uvedl mluvčí SŽDC, že se zprovozněním Kozí dráhy se dlouhodobě počítá, jelikož povinností správce železniční sítě je opravit a udržovat i nerentabilní tratě. Zároveň si povzdechl, že investice je složitá, když není objednaná pravidelná doprava.

Mluvčí Ústeckého kraje deklarovala zájem kraje o objednání turistického provozu. To však závisí na tom, kdy Správa železniční dopravní cesty opraví trať (ČTK/rozhlas.cz).

A na radnici v Děčíně se snaží horký brambor chytit do vlastních rukou.

Zápis z jednání DK MM Děčín (18. 9. 2017)

Informace o momentálním stavu řešení dopravních staveb (Kozí dráha) v okrese Děčín:

Hospodářská a sociální rada okresu Děčín zaslala KÚ ÚK dopis, aby byla tato problematika řešena a bylo rozhodnuto o snesení trati a smysluplném využití objektu pro rozvoj turistiky a pohybových aktivit obyvatel regionu.

Úkoly: Ing. Jiří Aster

Předání bakalářské práce „Optimální využití stávající regionální železniční trati č. 132“ kompetentní osobě ČVUT (jméno neuvedeno – pozn. redakce) k převedení do elektronické podoby a následná distribuce na členy DK.

Zaslání materiálu ke Kozí dráze

Foto: Michal Rota (29. 10. 2015)

Zpracovala redakce ZL/AP

Sdílej