Aktivita Zubrnické museální železnice a obce Lovečkovice, resp. starosty Radka Černého, je jednou ze tří příběhových linií dokumentu Záhada lokálek. Díky zázemí kulturního domu tam na začátku listopadu proběhla další zkušební projekce s diskuzí a početnou návštěvou, včetně zajímavých hostů.

Pan senátor Doubrava ani pan Sinko se na diskuzi nezdrželi, proto nebyla nadnesena častá otázka případného střetu zájmu aktivit člena ZMŽ Martina Kašpara s jeho působením v SŽDC.

V té souvislosti je připomínán jeho negativní postoj k provozu na Kozí dráze. Oba zúčastnění politici zájem o provoz veřejně projevují, při této příležitosti však téma provozuschopnosti Kozí dráhy neotevřeli.

Film sleduje snahu o obnovu stanice Lovečkovice. V tom směru se vyjádřili optimisticky zástupci ZMŽ i pan starosta Černý. Díky jejich aktivitám jsou v Lovečkovicích nachystána kolejová pole, připravuje se projektová dokumentace a vyhledávají vhodné dotační tituly.

Doufejme, že vzhledem k nespornému turistickému potenciálu – „trať Pánů kluků“ i krásnému okolí se záměr obnovit stanici Lovečkovice podaří dotáhnout do úspěšného konce.

Foto: Renata Černá

Sdílej