Vážení zástupci státní správy, starostové, členové aktivních spolků a příznivci regionální železnice, zprostředkováváme vám souhrn poznatků, které přineslo promítání filmu Záhada lokálek na moldavském nádraží a na něj navazující diskuse.

Film pojednává o zanedbaných železničních tratích, které jsou předmětem často zavádějících tvrzení o jejich nerentabilitě či neperspektivnosti.

Nabízí alternativu k běžné mediální prezentaci regionálních tratí a přesvědčivě ukazuje, že argumenty PRO obnovení či udržení provozu převažují. Vidí to veřejnost a odborníci jinak? To bylo předmětem diskuze po promítání.

Početná účast na opuštěném nádraží v pohraničí byla důkazem, že téma je velmi živé a rozhodně není lidem lhostejné. Neochota kraje objednat dopravu, protože SŽDC odmítá udržovat nerentabilní tratě, je prezentována v médiích dlouhodobě, proto je třeba tento směr názorově vyvážit.

Diskuze se účastnil představitel Zubrnické dráhy a současně i náměstek ředitele OŘ SŽDC Ústí nad Labem Martin Kašpar, který přiblížil problémy s udržením provozuschopnosti drah i z druhé strany, tj. z pohledu jak provozovatele muzejní železnice, tak i pracovníka se zkušeností s údržbou běžné železniční sítě.

Názorem na možnosti rozvoje regionální železnice pomocí moderních technologií přispěl do diskuze odborník z Ústavu dopravní telematiky DF ČVUT Martin Leso. Řeč byla mimo jiné o možnostech nasazení lehkých kolejových vozidel a moderního zabezpečovacího zařízení, které je méně náročné než dosud používané systémy a zajišťují efektivní zabezpečení při modernizaci provozu na regionálních tratích.

Mnoho diváků mělo dotazy typu „kdy bude…, proč není…“ Obavy ze současného úpadku regionální železnice byly znatelné u většiny účastníků diskuze, proto byl k dispozici kontaktní list pro účast ve Spolku lokálních drah – Teplicko.

Společným zájmem SLD Teplicko je udržení provozu na stávajících železničních tratích a pro opravu a obnovení provozu na tratích, kde byla doprava v minulosti zastavena.

Spolek je připraven přinášet i konkrétní věcné návrhy a doporučení pro budoucí rozvoj železnice v regionu. Předmětem zájmu je aktuálně Kozí dráha /Děčín – Oldřichov/, dále uzavřená trať 097 v Českém středohoří – sesuv Dobkovičky, ale i trať moldavská, vejprtská nebo doupovská.

SLD Teplicko bude v nejbližší době zaregistrován a veřejnosti i médiím se představí na adrese www.spoleklokalnichdrah.cz. Zde se bude prezentovat práce aktivních členů i příznivců.

Rádi bychom oslovili zástupce samospráv obcí, sdružení mikroregionů i veřejně aktivní osobnosti: formou osobní návštěvy, nebo prezentací našich námětů např. na zastupitelstvu, radě nebo v odborných komisích.

Za přípravný výbor Spolku lokálních drah Teplicko se na spolupráci těší: Michal Cuc, Adam Souček, Tomáš Tužín.

Text: redakce, ZL

Foto: ZL

Sdílej